banner-neskutecne

Pečetní prsteny Josefa P.

Antický hrdina básník Josef Palivec

Rci, zda se naleznu?
V svou hloubku fárám chvivě
a při blikadle snu,
jenž hoří zimomřivě,

mhou tápu soumračnou
a marně na dně jámy
řeč hledám souznačnou:
nic neodpovídá mi.


Obsahem divadelního projektu Pečetní prsteny Josefa P. je drama kontinuity české kultury od 19. do 21. století  na příkladu českého básníka Josefa Palivce. Na půdorysu antického dramatu je vyprávěn příběh poezie. Hlavní hradina se ocitne před zkouškou a vždy se rozhodne správně.

palivecBásník Josef Palivec byl před dokončením gymnázia vyloučen a nastoupil jako tajemník Jaroslava Vrchlického. Po skončení 1. světové války pracoval jako kulturní atašé československého státu v Paříži a významně se zasloužil o navázání kulturních styků mezi českými umělci v Praze a Paříži (Šíma, Weiner, Kupka, P. Valéry, A. Breton...). Vrátil se do Prahy i za cenu rozvodu. Švagr bratří Čapků. Za druhé světové války napsal básnickou sbírku Pečetní prsten, nejvýznamnější protinacistickou oficiálně vydanou knihu a jednu z nejvýznamnějších českých básnických knih 20. století. Zasloužil se o sjednocení komunistického a nekomunistického odboje. Po roce 1948 odsouzen v monstrprocesu za to, že zveřejnil případ sexuálního zneužívání schovanky kardinála Berana příslušníky StB. 11 let ve vězení a uranových dolech. V 60. letech mentor mladých autorů – Ivana Wernische, Miloslava Topinky, Věry Linhartové. Nejbližší přítel Jaroslava Seiferta.

Pečeť symbolizuje pevnost a nezvratnost. Pečetní prsten je otiskem na pergamenu dějin. Premiéra se uskuteční na podzim 2009, symbolicky 20 let od sametové revoluce. Antické drama pravdy a lásky na půdorysu české kultury tří století. Hrdina, který odolá pokušením. Poezie a láska jako řešení problému. Příběh kontinuity české kultury. Švagr bratří Čapků a politický vězeň v uranových dolech.

MLČ, MARNÁ!, NADARMO tvá ruka střepy klíží.
Tvůj sebklamný duch jen v sobě sám se zhlíží,
jen bělmo minula mu doutná v zrcadle
a oči krásno zří už dávno propadlé.
Nech mrtvé v pokoji, pusť snění nerozumná:
dál, bez ustání dál tma sněží na tvá humna
a nejvábivější tvé pasti zavívá.


Cílem projektu je ukázat vzácný příklad Palivcova života a poezie. Dramatický osud a velká poezie. Antický hrdina, který se vždy rozhodne správně. Drama lásky fyzické i metafyzifcké. Příběh kontinuity české kultury. Od Vrchlického po Wernische.
Režisér Miroslav Drábek se po letech působení v sociálních projektech rozhodl vrátit čistě kulturním projektem. S projektem ukazujícím vrchol české poezie 20. století pod heslem: „nohama v lejnech stoje, hlavu však v nebesích maje“.
Text divadelní hry vzniká ve spolupráci s dramatikem Ladislavem Čumbou. Na projektu se podílí též Palivcův nevlastní vnuk a držitel autorských práv výtvarník Pavel Brázda. Realizační tým požívá naprostou důvěru všech dědiců a má zapůjčeny veškerá autorská práva. Odbornou garanci zajišťují básník Petr Borkovec a literární vědec prof. Jiří Rambousek.

ČAS POSTÁVÁ A MDLÍ...
Tma dotýká se mé mříže,
až duše stěží ví, že
tam za horou, kde mhlí,
žhnou vločky světlé stříže.

Přínos pro obor a cílovou skupinu: 
Pozitivní příklad kontinuity české kultury a její zařazení do evropského kontextu. Josef Palivec, přítel a překladatel Paula Valéryho zprostředkoval kontakt české kultury s francouzskou, potažmo světovou. Jako tajemník Jaroslava Vrchlického je spjat s tradicí 19. století, jako švagr bratří Čapků s obdobím první republiky, významně se podílel na sjednocení komunistického a nekomunistického protinacistického odboje, za stalinské éry 11 let politickým vězněm a přitom stále zůstal básník. K jeho odkazu se od 60. let hlásí např. Miloslav Topinka nebo Ivan Wernisch.
Z divadelního hlediska chce projekt ukázat, že estetické a etické hodnoty se jedna bez druhé neobejdou, ovšem nechce k tomu použít klasické sociální či didaktické prostředky, ale prostředky ryze  estetické – pevný divadelní tvar usazený v různých prostředích – alternativní divadlo, site specific projekt a socializační část projektu v prostředích sociálně vykořeněných skupin. Jednotícím prvkem však není nic jiného, než (v tomto případě divadelní) poezie.

DĚS SMRTI PROCHVÍVÁ  ta slova mrazivá!
Ach, nepožádaný a vemlouvavý hlase,
té pravdy pochybnost už dávno hrozila se.

Realizační zajištění:
Projekt vzniká v koprodukci rozmanitých kulturních, vzdělávacích, odborných a sociálních organizací:
o.s. Skutečnost, o.s. Motus a divadlo Alfred ve dvoře, o.s. Mama-papa, Čtaři dny, Člověk v tísni, Asociace občanských poraden, Česká centra, Opona o.p.s., Společnost pro vydávání Revolver revue, Studenstký spolek Babylon, Společnost bratří Čapků
Textové výstupy projektu publikuje v roce 2010 Revolver revue a studentský list Babylon.
V součinnosti s přípravou divadelní inscenace vznikne na FAMU studentský film dokumentární režisérky Mariky Pecháčkové (vítězka FAMUfestu 2008 - kamera). 
Na divadelní představení naváže v roce 2010 část didaktická – projekt pro studenty středních škol – a část sociální – projekt pro vězně. V roce 2011 bude projekt završen závěrečnou fází – představením v Paříži.
Rovněž veškeré materiály a dokumenty budou archivovány v digitální podobě pro budoucí vědecké zpracování.

CO VIDÍM? Na dně tmy
se zlatý písek ssedá.
Což vskutku oběťmi
se stanu méně bledá?

SVÉ HVĚZDNÉ POHROMY chci slavit, srdce mé,
a časné polomy, naděje drcené,
a šrámy bitevní, nepočítané rány, jež ťaly v svaly mé. A přece, přeorány....

Personální zajištění:
Koncepce projektu a režie divadelního představení: Miroslav Drábek
Scénář: Miroslav Drábek, Ladislav Čumba, Pavel Brázda
Dramaturgie: Ladislav Čumba a Petr Borkovec
Scéna, kostýmy: Pavel Brázda, Renata Slámková
Hrají: (Palivec), (Čapková-Malířová), (dcera, schovanka, poesis), (Mefisto), (Vrchlický) a další.

Tento projekt podpořila nadace Život umělce a Magistrát hlavního města Prahy

thumb_nzuthumb_praha_logo

KDYŽ BLEDÉ OBĚTI
naděje zdá se líná,
trn věrné paměti
jí ráje připomíná.

Klid oudy ochromí.
Ať bůh v mé troudy sletí!
Hřměte, mé pohromy!
A bolte, krásná tětí!