banner-milan

Jindřich Štreit – Člověk člověku člověkem

pondělí 4. 11. 2013 - 19 h - do 2013-11-15 - café Neustadt - Karlovo nám. 1/23

Cyklus černobílých fotografií vznikal během roku 2002 a 2003.
Výstava probíhá v rámci „Týdne pro inkluzi 2013“ ( 4.-11.11.2013)
Týden pro inkluzi 2013 pořádá občanské sdružení Rytmus ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Záměrem akce je podpora začleňování dětí se znevýhodněním do škol hlavního vzdělávacího proudu.

koncert: Silencio Club https://www.facebook.com/bandsilencioclub

Autor na fotografiích zachycuje mladé lidi, zařazené do programu Podporované zaměstnávání občanského sdružení SPOLU Olomouc.

Jsou to lidé se zdravotním (převážně mentálním a kombinovaným) postižením, kteří žijí v olomouckém regionu, chtějí pracovat, ale z důvodů zdravotního postižení či kumulace více handicapů se obtížně uplatňují na otevřeném trhu práce. Fotografie vznikaly přímo na pracovištích firem, kde tito lidé pracovali nebo praktikovali.

Zároveň cyklus představuje žáky s mentálním postižením, kteří se vzdělávali v Olomouci v běžné základní škole. S myšlenkou na integrované vzdělávání formou speciální třídy na běžné základní škole přišli sami rodiče žáků. Tento projekt byl realizován v letech 1998 – 2003 s podporou občanského sdružení SPOLU Olomouc. Fotografie tak dokumentují individuální integraci v základní škole ve Štěpánově.

Program Podporované zaměstnávání pomáhá těmto lidem v procesu získávání a udržení si práce komplexně, s důrazem na zapracování a podporu přímo na budoucím pracovišti.

Od roku 2007 je podpora poskytována v souladu se Zákonem o sociálních službách jako Sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání. Principy a poslání služby - podporovat lidi se zdravotním postižením v olomouckém regionu v samostatném využívání běžných zdrojů společnosti a otevřeného trhu práce - se nemění.

http://tydenproinkluzi.cz/