banner-milan

Marius Konvoj - Paradox mystérií

sobota 20. 12. 2014 - 19 h - do 2015-01-12 - the solution - Krymská 27, Praha

vernisáž
Marius Konvoj (*1985 Valašské Meziříčí)
žije a pracuje v Ostravě
http://krev.mariuskonvoj.cz/krev.html

mimo jiné
velkoformátový cyklus 4 obrazů na text vlastní písně Umělá hmmota:
"Osvoboď dopravu,
 osvobodíš sebe.
 Osvoboď vodu,
 osvobodíš nebe.
 Osvoboď peníze,
 osvobodíš konzum.
 Osvoboď nirvánu
 osvobodíš rozum."

mini koncert: 
Marius Konvoj - poslední mutant - hrdina
a Tyrša Terror – genetická mutantka
(techno punk / digital hardcore)

Jejich filozofií je „změnit svět k lepšímu!“ Radikální optimismus.
Společná láska, souznění, pravda, rovnost a volnost pro ně znamená: 1 + 1 = 3.

Mezi výtvarníky, ale především hudebníky patří k jednomu z vizuálně nejvýraznějších českých uskupení a nejsou rozhodně žádnými nováčky. Marius Konvoj se na české ale i zahraniční nezávislé klubové scéně prezentuje především v rytmu digital hardcore. Neoddělitelnou součástí jejich tvorby je tzv. hudební 8-bitový program, který se využívá pro přípravu počítačových her.

http://akce.mariuskonvoj.cz/audio.html
http://www.volelove.com/marius-konvoj/

Marius Konvoj - The paradox of mysteries
born: 1985 ( Valašské Meziříčí)
live and working in Ostrava
http://krev.mariuskonvoj.cz/krev.html

minigig:
Marius Konvoj - the last mutant - hero
and Tyrsha Terror - the genetic mutant
(techno punk / digital hardcore)

Their philosphy is to "make the world better"! Radical optimism.
For them, common love, harmony, truth, equality and freedom, mean 1+1=3.

Within the artists, but mainly within the musicians, they belong to one of the most visually expressive czech formations, definitelly no newbies. On the czech and foreign indie club scenes Marius Konvoj represents himself mainly by the rhythm of digital hardcore. An integral part of their work is the so called. 8-bit music program used in the PC games development.

http://akce.mariuskonvoj.cz/audio.html
http://www.volelove.com/marius-konvoj/