banner-milan

Praha!!! (Bratislava, Ostrava , Praha)

sobota 24. 10. 2009 - 19 h - do 30.11. - Ateliéry Úhonice - parní mlýn

výstava malby: Pavel Dvořák (Ostrava), Patrícia Koyšová (Bratislava), Pavla Malinová (Ostrava), Eva Mikulášová (Bratislava), Hana Mikulenková (Bratislava), Pavel Ptáčník (Ostrava), Kristína Šimeková (Bratislava), Lucia Tallová (Bratislava),Jan Vytiska (Ostrava)

uvedla Věra Jirousová
http://denikreferendum.cz/clanek/350-skutecnost-a-invaze-mlade-malby

u příležitosti otevření Ateliérů Úhonice (Milan David, Petr Lysáček, Ondřej Maleček, Dan Tratina)

Na první výstavní akci v Úhonicích představilo své obrazy devět studentů z malířských ateliérů Fakulty umění univerzity v Ostravě a z Akademie výtvarných umění v Bratislavě; současně se svými velkými plátny dorazili do Prahy i jejich autoři. Improvizovanou přehlídku v bývalém parním mlýně připravili Jan Vincenec ze sdružení Skutečnost a konceptuální malíř Petr Lysáček, který si tu společně se svými přáteli letos pronajal pracovní prostory a přidal k této výstavě svoje obrazy i díla Dana Trantiny, Ondřeje Malečka a fotografie Milana Davida. 

Při zahájení konfrontace mladé malby funěly ohřívače, DJ muzika měla přijatelné decibely a hlavně bylo na co se dívat. Zvláště abstraktní plátna ostravské trojice – Pavla Malinová, Pavel Ptáčník a Pavel Satyr Dvořák – nadchly tím, jak se v nich přirozeně projevuje smysl pro přítomnost, utvářenou z prostupujících se vrstev přírodních a industriálních forem. Zábavné „valašské“ obrazy Jana Vytisky, jako vystřižené z komiksu, předvedly s divokou imaginací venkovskou zabijačku nebo vítací výbor."

Vedle souboru výrazné malby z Ostravy obstály studentky z Bratislavy se ctí. Talent a pozornost k tomu, co je skutečné, prokazují abstraktní obrazy Kristiny Šimekové. Bílou a šedou scenérii města za povodně Lucie Tallové a modré monochromní obrazy Patricie Koyšové spojuje vážné úsilí naplnit kvalitní malbou velké formáty. Jisté kouzlo mají též obrazy Hany Mikulenkové, v nichž ze tmy vystupuje téma, ať už jsou to exotické opice, jasné květy anebo skyboard. Minimalistická díla Evy Mikulášové svědčí o tom, že je obtížné prosadit v obraze téma prázdnoty bez velké zkušenosti s tím, co je intenzita a plnost malby. 
Věra Jirousová