banner-milan

Timothy Archer - Fire in the hole

čtvrtek 6. 6. 2013 - 19 h - do 2013-07-12 - café V lese - Krymská 12

výstava malby, kresby a soch "Fire in the hole"
...láska, vášeň, oheň, krev... granát v bunkru.

Timothy Archer http://timothyarcher.tumblr.com/
http://a1000livingpainters.wordpress.com/2012/02/28/timothy-archer/

Fire in the hole je varováním, že se blíží výbuch. Pochází to od horníků, kteří potřebovali varovat své kolegy, že trhavina byla zapálena. První vyrobené kanóny se zapalovaly pomocí hořící pochodně, která se přiložila k malému otvoru nacpané střelným prachem a ta teprve vedla k hlavní komoře s prachem. Vystřelení dělové koule směrem k protivníkovi někdy také způsobylo výbuch celého kanonu a všeho co stálo kolem. Proto byl příkaz Fire in the hole jak příkazem pro podpalovače s pochodní tak výstrahou pro všechny okolo. Během času se kanóny postupně zdokonalovaly: staly se bezpečnějšími, bez nutnosti použití pochodně a otvoru s prachem. Povel byl zestručněn na Fire! zatímco fráze Fire in the hole se stala obecným varováním při používání výbušniň. Následně byl přijat armádou spojených států a námořnictvem, aby se upozornilo na to, když do bunkru byl vhozen granát nebo vak s výbušninou.

Timothy Archer: "Babička mi často vyprávěla tu nejpodivnější: tu o duších z necek. Legenda vypráví, že kdokoliv, kdo se po setmění dostane do blízkosti necek, riskuje, že se potká s duchy starých pradlen. Skupina odporných žen, duchů noci, která přeráží vařechami kosti živým a potom své oběti topí v mýdlové vodě....
Mé malby určitě pocházejí z období tohoto jedinečného místa a času... Malba dokáže vypovědět příběh...Motýli začnou odlétat, zastrašení hlukem rostoucího fialového predátora tvrdě se ohánjícího svým zobákem... Je výsadou každého vyprávět si příběhy...a takové příběhy, jaké jsou v malbách, nepotřebují realitu. Když publikum zmizí, příběh na plátně pokračuje. Když je už neposloucháme, příběhy neumírají, ale vznikají, vyvíjejí se..."

...love, passion, fire, blood...

"Fire in the hole" is a warning that an explosive detonation in a confined space is imminent. It originated with miners, who needed to warn their fellows that a charge had been set. The first cannons developed were discharged, shot or exploded by placing a flaming torch to a small hole packed with gunpowder and leading to the main powder charge. This caused the main charge to explode, propelling the cannon ball to the enemy, or sometimes, blowing up the cannon and all standing nearby. Hence, fire in the hole was both a command to the torch man, and a warning to all around. Over time cannons improved; they became safer, with no hole or fire needed. The command was reduced to fire, while the full phrase fire in the hole became a general warning for the use of explosive weapons. It was subsequently adopted by the United States Army and Marines to give notice that a grenade or satchel charge was being tossed into a bunker.