banner-milan

Vedat Örs - asfaltové obrazy na papíru

sobota 17. 5. 2014 - 19 h - do 2014-05-31 - café Neustadt / Novoměstaká radnice

výstava Vedat Örs - asfaltové obrazy na papíru!

Vedat Örs se narodil v roce 1961 v tureckém Usaku. V roce 1984 promoval na Univerzitě Ankara. Pořádal téměř třicet samostatných výstav, take v Syrakusach v New Yourku a v Parizi. V letech 2003-2006 působil ve svém ateliéru v Paříži. Zúčastnil se různých mezinárodních workshopů pořádaných organizací Summart v Moldavsku a v Pensylvánii. Je autorem mezinárodního sdružení kultury a umění Artemis a v současné době koordinátorem projektu - Vesnice umění. Vedat Örs působí a žije v Istanbulu. Pro více informací a ukázky tvorby navštivte webovou stránku www.vedators.com

Vedat Örs was born in 1961 in Usak. In 1984 he graduated from Ankara University. Including New York Syracuse and Paris exhibitions, he has had almost thirty solo exhibitions so far. Between 2003-2006 he worked in his own studio in Paris. He participated in the international workshops organized by Summart in Moldova and Pennsylvania. He is the president of Artemis, International Culture and Art Association and currently the coordinator of the art project, Village of Art. Vedat Örs continues to produce artworks in Istanbul. For his works and more information visit the web pagewww.vedators.com