banner-neskutecne

Z Jericha do Spálené země a zpět

sobota 19. 9. 2015 - od 11:30 - kavárna Jericho, Opatovická ulice

Vycházka kolem jednoho bloku.

Roku 1717 v ulici Opatovická hořelo. Kostel z požáru vyvázl pouze s malou úhonou. Pak jej začali stavitelé barokizovat. Z Jericha, Velryby či Havany je vidět barokní věž. Ulice Spálená shořela 3. června 1506.
Co na adresu Opatovické říká Kosmas? Co na to Neruda? A co s tím má Šváb? Rostly v kostelní zahradě dýně nebo melouny?

19/09/2015 se dvakrát vydáme kolem jednoho bloku.

Facebooková událost: Z Jericha do Spálené země a zpět.
https://www.facebook.com/events/1636395943306798/


První cesta začne v 11.30.
Další návštěvníci si v průběhu odpoledne vezmou rozhlasový přijímač v pásmu FM a naladí si vlnu 107,0.
Budou se moci vydat po stejné trase se stejnou náplní později.

Literární vycházka bude obsahovat text vůbec prvního pražského spisovatele a zodpoví otázku, zda někdy byl Kosmas v místech současného Jericha, Velryby či spíše Vysšší odb. školy Publicistické.

Světové rekordy města Jericha si prověříme u nejstaršího překladu bible do našeho jazyka mateřského a tím, jestli tato kniha vznikla či kteří z jejích tvůrců žili v ulici Opatovická.

Rozhodně si položíme otázku Kde domov můj a ukážeme si, kde vůbec poprvé noty této písně zazněly.

Dalším z autorů bude Jan Neruda a otázka se bude týkat vás, milí lvové: bílé nebo červené?

Příběh milenky JUDr. Franze Kafky byl svého času nejpopulárnější love story našeho hlavního města. Dále zde je největší česká punkerka a současně její dcera jménem Jana Krejcarová. Ba i literární vědec Václav Černý, jehož Leonid Brežněv blahé paměti označil za původce kontrarevoluce, bydlel ve stejný čas na stejné adrese. Bylo to ve stejném kvartýru? Navštívil je tam i Ferdinand Peroutka?

Rok se s rokem sešel a opět se vede debata, jestli Bohumil Hrabal koncem padesátých let z velké literatury jednou provždy odešel, nebo naopak do ní vstoupil. Ukážeme si průjezd, kam mu sváželi spisy Kanta, Schopenhauera či Goetheho a on je na dvoře drtil do stoupy.

A hned vedle si otázkou zda "on" nebo "off" u Brokoffovy sochy zemského patrona Jan Nepomuckého vysvětlíme systém směny krabicového vína za nejvýznamnější statky české kultury ve sběrných surovinách nejmenované členské země EU na počátku 21. století.

Spálená země si zaslouží i lehčí příběh plný napětí a končící tragicky. Kmotr František Mrázek v Opatovické trávil docela dost času. Kdypak to bylo?

Jsme schopni ukázat největší výkony lidského ducha na jednom jediném bloku. Taktiku spálené země přenecháváme jiným.

Akce je součástí projektu: Literární čtení Skutečnosti 2015 a byla podořena kulturním grantem Hl. M. Prahy.
www.skutecnost.cz