banner-milan

Erik Binder - Na znamenie...

sobota 21. 9. 2013 - 19 h - do 2013-10-20 - café V lese - Krymská 12

instalace v Galerii, přilehlé ulici Krymská a parku Proluka
proběhla v rámci festivalu Zažít město jinak 2013
http://zazitmestojinak.cz/

Erik Binder *1974, Hnúšť-Likier, Slovensko
žije v Prešove a Bratislavě, Vysoka škola výtvarného umění v Bratislave (prof. Jančovič, prof. Fischer) 1991 – 1996, stdijní pobyt na AVU v Praze (prof. Kokolia) 1997 – 1998.

 „Erik Binder je veľký šaman a mystifikátor, ktorý rád vťahuje bezbranných divákov do svojich ume-leckých hier. Jeho tvorba je mimoriadne rozmanitá (od digitálnych manipulácií, cez multimediálne objekty a inštalácie, až po maľbosprejované plátna a skate-dosky... najnovšie tiež vystupuje v úlohe "art lab" galeristu), "typická svojským humorom, niekedy až detsky nespútanou hravosťou, re-cykláciou materiálov ale aj nápadov a miešaním subkultúrnych vplyvov (komiks, grafity, hip-hop, globálna kritika, eko, socík či kung-fu)."

“V minulosti samostatne vystavoval v Prahe, vo Viedni, v Benátkach, Varšave a Berlíne. Takisto sa zúčastnil výstav v Poznani, Bari, Saint Etienne, Belehrade, Eisenstadte a Darmstadte. Spolupracoval na projekte vzdelávania rómskych nadaných detí Vlčie maky. V rokoch 2002 a 2007 bol finalistom Ceny Oskára Čepana. Má dvoch synov-dvojičky, ktorí sa často podieľajú na jeho dielach.”